Privacy Statement

Afdrukken

De persoonlijke gegevens die u op deze website (www.Sorent.nl) invult, worden uitsluitend door ons gebruikt ten behoeve van het specifieke doel, waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voorbeelden hiervan zijn: het ontvangen van de Sorent nieuwsbrief, deelname aan een wedstrijd/prijsvraag of beantwoording van uw vraag. Sorent houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving.

Uw gegevens worden niet aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in uw eigen belang is. Voor de Sorent nieuwsbrief geldt dat u zich naast het opgeven hiervoor, ook een bevestiging moet geven van uw aanmelding door middel van een link in een bevestigingsmail. Als u zich aanmeld voor de Actiemail dan ontvangt u maximaal 3 mails per week.
Naast het verwerken van persoonsgegevens via de websites, maken wij ook gebruik van een statistisch programma dat registreert hoe vaak Sorent.nl wordt bezocht; via welke links dat gebeurt etcetera. Hiervoor gebruiken we 'cookies'. Dat zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u Sorent.nl of de Webwinkels bezoekt. De gegevens die wij op die manier verkrijgen blijven anoniem.

Deze site bevat links of verwijzingen naar andere sites. Deze sites kunnen andere privacy regels hanteren, voor de inhoud van deze andere websites kan Schuitema geen verantwoordelijkheid dragen. Sorent raadt u aan, alvorens u op andere websites persoonlijke gegevens verstrekt, zich van deze regels op de hoogte te stellen.